Vitneplikt

Dersom en part i en sak ønsker å føre et vitne kan parten pålegge noen å vitne i saken. Det er ikke av betydning om vitnet er travelt eller har en stilling som gjør det vanskelig. Det kan være statsministeren og det kan være nærinslivsledere og akuttkirurger. Det følger av tvisteloven § 24-1 at enhver har en slik plikt til å møte dersom de blir innkalt i henhold til tvisteloven § 13-3. Vitneplikten forutsetter som sagt korrekt innkalling. Dette innebærer bla et utgangspunkt om 1…

Continue reading »