Skal du vitne i retten?

Skal du vitne i retten og er usikker på hvordan dette fungerer? Domstoladministrasjonen har laget en informasjonsapp der du finner det du trenger å vite som vitne eller fornærmet. Appen inneholder: Spørsmål og svar Oversikt over de ulike aktørene- hvem er hvem En introduksjon av rettssystemet     Appen finner du på App Store eller Google Play https://www.domstol.no/no/Om-domstolene/For-skolene/app-for-vitner/    

Continue reading »

Vitneplikt

Dersom en part i en sak ønsker å føre et vitne kan parten pålegge noen å vitne i saken. Det er ikke av betydning om vitnet er travelt eller har en stilling som gjør det vanskelig. Det kan være statsministeren og det kan være nærinslivsledere og akuttkirurger. Det følger av tvisteloven § 24-1 at enhver har en slik plikt til å møte dersom de blir innkalt i henhold til tvisteloven § 13-3. Vitneplikten forutsetter som sagt korrekt innkalling. Dette innebærer bla et utgangspunkt om 1…

Continue reading »