Forsinkelsesrenter

  Har du et pengekrav mot noen og mener du har grunnlag for å ta forsinkelsesrenter i tillegg? Forsinkelsesrenter har sin egen lov, forsinkelsesrenteloven. I forsinkelsesrenteloven kan man finne ut at loven gjelder for «pengekrav på formuerettens område for så vidt ikke annet følger av avtale eller er bestemt i eller i medhold av lov» og hva som er vilkårene for å kunne kreve forsinkelsesrenter (§2) og hvordan man kommer frem til størrelsen på forsinkelsesrentene (§3)   Forsinkelsesrenteloven § 2.Vilkår for forsinkelsesrente Fordringshaveren kan kreve…

Continue reading »