Kan jeg straffes for å plukke blomster eller ta en stein?

Som utgangspunkt skulle man tro at man kunne straffes etter straffeloven § 321 dersom man tok med seg en stein til blomsterbedet når man var på fjelltur på annenmanns grunn. I det minste skulle man tro at dette var et såkalt «mindre tyveri» som beskrevet i straffeloven § 323, 1. ledd. Det er derfor tatt inn ett andre ledd i § 323 som ikke-uttømmende lister opp slike naturprodukter under utøvelsen av allemannsretten som ikke straffbar. Så går du en tur i fjellet og finner en…

Continue reading »