Hva er målet med politietterforskningen?

Mange tenker at det er vel et opplagt svar, å finne den som har gjort noe galt. Det er likevel slik at etterforskning av politiet kan ha flere formål. Formålene fremgår av straffeprosessloven § 226: § 226.Formålet med etterforskningen er å skaffe til veie de nødvendige opplysninger for a. å avgjøre spørsmålet om tiltale, b. å tjene som forberedelse for rettens behandling av spørsmålet om straffeskyld og eventuelt spørsmålet om fastsettelse av reaksjon, c. å avverge eller stanse straffbare handlinger, d. å fullbyrde straff og…

Continue reading »

Bistandsadvokat

Advokat Christian Wulff Hansen er fast bistandsadvokat for Alstahaug tingrett og Hologaland lagmannsrett. Som bistandsadvokat bistår Wulff Hansen de som er utsatt for straffbare handlinger. I hovedsak gjelder dette voldsoffer og offer for overgrep. Advokat Wulff Hansen bistår med å informere om prosessen, bistå ved klager over henleggelser, veileder gjennom prosessen, fremsetter krav om erstatning, bistår under og etter rettssaker (f.eks. med å søke om voldsoffererstatning.) Wulff Hansen er også bistandsadvokat for barn i tillegg til voksne offer. I praksis kommer vi ofte inn som…

Continue reading »