Bruker noen ditt foretaksnavn?

Retten til et foretaksnavn følger av foretaksnavneloven. I foretaksnavneloven § 2-1 heter det «Et foretaksnavn må ikke være identisk med et foretaksnavn som er, eller blir, registrert etter allerede innkommet melding til Foretaksregisteret, såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver.» Hva kan du gjøre dersom noen benytter ditt foretaksnavn? Du har flere muligheter: Du kan klage til Foretaksregisteret. Dette gjelder kun dersom ditt eget foretaksnavn allerede er sendt inn til registrering eller allerede registrert, og kun dersom det blir registrert et identisk foretaksnavn i Foretaksregisteret.…

Continue reading »

Starte egen bedrift?

Her er noen lovverk som kan hjelpe deg på vei: Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) Lov om registrering av foretak [foretaksregisterloven] Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)  

Continue reading »