Bostedsforbehold

Når du søker om fri sakførsel (fri rettshjelp når saken går for domstolen) vil du også få noen ord i brevet fra tingretten om bostedsforbeholdet. Enten at det ikke er opphevet (hvis søkt om) eller at det er opphevet. Vanligste formuleringen er at reglene om bostedsforbehold gjelder. Bostedsforbehold handler i utgangspunktet om rettshjelpen også skal dekke reiseutgiften til advokaten dersom du velger en advokat som har kontor i et annet distrikt enn der saken går. Du har rett til å velge akkurat den advokaten du…

Continue reading »