Tinglysning av servitutter

Et servitutt er en begrenset rettighet på en eiendom. Servitutter kan både være positive, som innebærer at man har lov til å gjøre noe på eiendommen som man ellers ikke ville hatt lov til. Eller de kan være negative, som innebærer at eieren av eiendommen er avskåret fra å gjøre noe som han ellers ville hatt lov til. Servitutter varierer veldig i omfang. Noen eksempler er hugstrett, rett til å bygge inntil grensen til naboen, beiterett, veirett, bebyggelse på naboens eiendom og bruksrett. For at…

Continue reading »

Rettsvern, tinglysning og hevd.

Hvis du kjøper en eiendom, så vil du være kjøper og den som solgte eiendommen vil være selger. Alle andre vil være tredjepersoner. Du trenger i utgangspunktet ikke å tinglyse for at kjøpet skal være gyldig, og for at du skal kunne gjøre dine rettigheter gjeldende overfor selger. Når en eiendom tinglyses får kjøperen rettsvern for ervervet av eiendommen. Rettsvern innebærer beskyttelse mot tredjepersoner. Tredjeperson kan være godtroende erververe. Hvis selger etter at han solgt eiendommen til deg, selger eiendommen til en annen person, så…

Continue reading »

Kreditorvern og ektepakt

Det kan være flere gode grunner til å opprette ektepakt for å beskytte seg mot kreditorforfølgelse.  Ved å gi den andre ektefellen boligen i gave så beskytter man seg mot at egne kreditorer kan ta utlegg i boligen. Det er enkelte omstøtelsesregler man bør være obs på her. En tabbe som mange gjør når de skal beskytte seg mot kreditorforfølgelse er at de avtaler særeie. Dette er ikke nødvendig. Selv om boligen er felleseie kan kreditorene ikke ta utlegg i den hvis den er den…

Continue reading »

Oppbudsbegjæring

En oppbudsbegjæring er nesten det samme som en konkursbegjæring, bare at det er selskapet selv som begjærer seg konkurs. Oslo byfogdembete har laget et skjema som du kan bruke for å sende inn en oppbudsbegjæring: Skjema for oppbudsbegjæring (fra Oslo byfogdembete.) Skjemaet kan du bruke uansett hvilken tingrett du tilhører. Det er den tingretten hvor driften har kontoradresse som skal anvendes. På domstol.no har de en tjeneste hvor du kan finne din tingrett ved å skrive stedsnavn, kommunenavn eller postnummer inn.

Continue reading »

Melde krav i konkursbo

Vi får ofte henvendelser fra bedrifter som har levert varer til et firma som har gått konkurs og hvor vi er bostyrer. De lurer på om de får betalt og hva som skjer nå. Dersom du har et pengekrav mot en bedrift som har gått konkurs så sender du kravet ditt skriftlig til bostyrer. Dersom kravet ditt har prioritet etter lov eller avtale så må dette også opplyses i kravbrevet. Det vil si at det er noen krav som kommer før andre krav dersom det…

Continue reading »

Ansatt i virksomhet som har gått konkurs?

Konkursrådet har utarbeidet informasjon til personer som er ansatt i virksomhet som har gått konkurs. Temaene som du får svar på på Konkursrådet sine sider er: 1. Hva skjer med bedriften under konkursbehandlingen 2. Lønnskravenes stilling i konkurs 3. Lønn i oppsigelsestiden 4. Feriepenger 5. Ikke alle lønnskrav er fortrinnsberettiget 6. Fordelingen av midler i konkursboet 7. Den statlige lønnsgarantiordningen 8. Hvilke krav dekkes under lønnsgarantiordningen? 9. Hvordan skal kravet fremsettes? 10. Du må melde deg som arbeidssøker hos arbeidsformidlingen 11. Midler til livsopphold mens…

Continue reading »

Konkursboet Johansen & Michalsen AS

Advokat Christian Wulff Hansen er i dag, 11.07.2014 som bostyrer for konkursboet Johansen & Michalsen AS. Opplysninger om boet hentet fra Brønnøysundregistrene Organisasjonsnummer: 913 884 868 Navn/foretaksnavn: JOHANSEN & MICHALSEN AS KONKURSBO Organisasjonsform: Konkursbo Forretningsadresse: Søderlundmyra 14 8622 MO I RANA Kommune: RANA Postadresse: v/Adv. Christian Wulff Hansen Postboks 18 8651 MOSJØEN Registrert i Enhetsregisteret: 11.07.2014 Stiftelsesdato: 10.07.2014 Bostyrer: Christian Wulff Hansen Virksomhet/art/bransje: Konkursbo. Næringskode(r): 46.650 Engroshandel med kontormøbler

Continue reading »