Oppsigelsestid på tidsbestemte leieavtaler

Utgangspunktet er at oppsigelsestiden er det som er fastsatt i leieavtalen. Tidsbestemte leieavtaler gjelder til avtalen utløper, men kan også sies opp etter reglene i husleieloven  §§ 9-4 til 9-8, såfremt det ikke er skriftlig opplyst at avtalen er uoppsigelig. Hvis det ikke er skriftlig opplyst om annet er oppsigelsestiden 3 måneder fra og med neste måned etter § 9-6.

Continue reading »

Oppsigelse og avskjedigelse

Hva er egentlig forskjellen på en oppsigelse og en avskjedigelse? I hovedsak kan man si at en avskjedigelse er en strengere reaksjon hvor arbeidstakeren typisk må gå samme dag, mens en oppsigelse er mer enn styrt avvikling av arbeidsforholdet med oppsigelsestid. Da oftest begrunnet med mer organisatoriske hensyn eller lønnsomhetshensyn. Til eksempel vil en typisk avskjedigelse være hvis en ansatt begår et alvorlig straffbart forhold mot arbeidsgiver eller en kunde. En oppsigelse vil ofte være at en ansatt ikke møter inntektsmål eller er lønnsom for…

Continue reading »