Tolkning av arveloven § 116: Ansvaret for arvelaterens forpliktelser

Arveloven § 116 regulerer arvingenes ansvar for arvelaterens forpliktelser ved privat skifte, og innholdet berører mange aspekter knyttet til arv og gjeldsansvar. Det er viktig å forstå reglene godt for å unngå uønskede økonomiske konsekvenser.

Hvis boet skal skiftes privat, må minst en av de myndige arvingene overfor retten påta seg ansvaret for arvelaterens forpliktelser. Dette gir et solidarisk ansvar overfor kreditorene hvis flere arvinger påtar seg dette ansvaret. Dette innebærer at kreditorene kan velge hvem av arvingene de vil kreve oppfyllelse fra.

Arvelaterens forpliktelser kan bestå av ulike pengekrav, og disse kan fortsatt være gjeldende etter dødsfallet. Det er derfor avgjørende for arvingene å få en klar oversikt over forpliktelsene, og å sørge for at de blir dekket før arven fordeles.

Det er verdt å merke seg at ansvar for arvelaterens forpliktelser begrenses til verdien av arvingenes arv. I tilfelle arvelateren hadde større gjeld enn først antatt, kan arvingen bli pålagt å betale tilbake mottatt arv, men vil ikke være ansvarlig for mer enn dette.

Det er særskilte regler for små bo. Dersom boets eiendeler antas å være verdt mindre enn tre ganger grunnbeløpet i folketrygden, er ansvaret begrenset til boets eiendeler etter at begravelsesomkostningene er dekket.

Videre, hvis ingen av arvingene er myndige, kan boet skiftes privat uten at noen påtar seg ansvaret for arvelaterens forpliktelser. Her er arvingenes ansvar begrenset til det de mottar i arv.

Å navigere i juridisk landskap rundt arv kan være utfordrende. Forståelse av loven og dens bestemmelser er essensielt for å håndtere arv på en forsvarlig måte.

Ring oss